Instalacje elektryczne

mężczyzna sprawdzający instalacje elektrycznąW zakresie naszych usług jest projektowanie oraz montaż instalacji elektrycznych. Wykonujemy instalacje w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz obiektach komercyjnych i przemysłowych. Szczególnie w przypadku skomplikowanych inwestycji warto postawić na usługi rzetelnej firmy z doświadczeniem. Źle przemyślana i położona instalacja elektryczna może skutkować nie tylko częstymi i kosztownymi awariami, ale również być zagrożeniem dla mieszkańców i użytkowników całego budynku. Działamy kompleksowo w zakresie montażu wszelkich instalacji elektrycznych. Nasza oferta obejmuje m.in.: 

• budowy linii przesyłowych SN/nN (napowietrznych i kablowych),
• budowę stacji transformatorowych SN/nN,
• rozdzielnie elektryczne i szafy sterownicze,
• instalacje oświetleniowe,
• instalacje przeciwprzepięciowe,
• agregaty prądotwórcze.

Ponadto w obszarze naszych usług jest także wykonawstwo instalacji odgromowych [instalacje odgromowe], które zapewniają skuteczną ochronę budynkom przed wyładowaniami atmosferycznymi. Specjalny układ zwodów montowany na dachu odprowadza prąd piorunowy do ziemi. Całość odbywa się bez szkód dla budynku i przebywających w nim ludzi. 

 

Pomiary instalacji elektrycznych

Zajmujemy się też pomiarami instalacji elektrycznych. Zgodnie z prawem budowlanym badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych powinny być wykonywane nie rzadziej niż co pięć lat. Wykonujemy pomiary rezystencji izolacji, ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych, wyłączników różnicowoprądowych, impedancji pętli zwarcia i linii, uziemienia, rezystywności gruntu, a także kolejności faz, napięcia i częstotliwości.